Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: RS 1 VRT SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU – VELKÁ BÍTEŠ; ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ TERMINÁL JIHLAVA VRT
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem Soutěže je zpracování architektonicko-urbanistického návrhu pro účely budoucí výstavby nového železničního Terminálu Jihlava VRT, železniční estakády přes dálnici D1 a další navazující dopravní a technické infrastruktury v rozsahu řešeného území, které budou součástí vysokorychlostního úseku VRT Vysočina. Terminál bude sloužit jako přestupní uzel mezi VRT Vysočina, konvenční tratí a hromadnou dopravou a zároveň jako P+R bod pro dojíždění z oblasti kraje Vysočina.

The subject of the Competition is the elaboration of an architectural and urban design for the purposes of the future construction of the new Jihlava VRT (Jihlava HSL) Railway Terminal, the railway flyover over the D1 motorway and other related transport and technical infrastructure in the scope of the Concerned Area, which will be part of the high-speed section of the VRT Vysočina (HSL Highlands). The terminal will serve as a transfer junction between the VRT Vysočina, conventional line and public transport and also as a P+R point for commuting from the Vysočina Region.
Místo plnění: Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)
Kontakt: Martin Kosmál
e-mail: kosmal@spravazeleznic.cz
tel: +420 602 741 737
Ing. arch. Matyáš Hron
e-mail: hronm@spravazeleznic.cz
tel: +420 702 270 219
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřená soutěž o návrh
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení návrhů: 15.01.2024 12:00
Datum zahájení: 21.08.2023 15:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: