Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Předběžná tržní konzultace č. 2: "Poskytování služeb právního, finančního, ekonomického a technického poradenství před a v průběhu zadávacího řízení na výběr koncesionáře pro projekt PPP Nemanice - Ševětín"
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky zadávané na základě chystaného zadávacího řízení je poskytování služeb komplexního právního, finančního, ekonomického a technického poradenství před a v průběhu zadávacího řízení na výběr koncesionáře pro PPP Projekt Nemanice – Ševětín, a to včetně poradenství pro možnost uzavření příslušných smluv zadavatelem. Jako výchozí srovnávací bázi k předloženému dotazu odkazuje zadavatel na informace obsažené v příloze č. 0 až 10 této Žádosti.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Munzar@spravazeleznic.cz; KavkaM@spravazeleznic; Klomfarova@spravazeleznic.cz; stanek@akegv.cz
Kontakt: Ing. Jana Klomfarová
e-mail: klomfarova@spravazeleznic.cz
tel: +420 725 558 384
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Postup zadání: jiný
Datum pro předběžný zájem: 11.12.2023 23:59
Datum pro žádosti o účast: 11.12.2023 23:59
Datum pro předběžné nabídky:
Datum předložení nabídky:
Datum zahájení: 20.11.2023 10:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: