Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Zřízení společného datového prostředí (Common Data Environment – CDE) v rámci implementace BIM
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Dodávka, pořízení, provoz, údržba a rámcový rozvoj Softwaru, jež splňuje nároky kladené na společné datové prostředí (Common Data Environment, dále také „CDE“ nebo Software) pro řízení Staveb. Software je pořizován jako jeden z nástrojů digitalizace stavebnictví a implementace metody BIM (Building Information Management) do Správa železnic, státní organizace.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 24.11.2023 09:00
Datum pro předběžné nabídky:
Datum předložení nabídky:
Datum zahájení: 11.09.2023 17:21
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Příjem elektronických předběžných nabídek: Ano (elektronické předběžné nabídky přes E-ZAK)
Příjem elektronických nabídek: Ano (elektronické nabídky přes E-ZAK)
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):