Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Oprava výhybek č. 115 - 122 v žst. Brno jih
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Z důvodu zajištění provozuschopnosti dráhy je potřebné provedení značně provozně opotřebených výhybek č. 120 a 121 v ŽST Brno jih provést jejich výměnu. Dále z důvodu množství závad na železničním svršku bude obnovena staniční kolej číslo 98. V případě nerealizace výměny výhybek a obnovy koleje by hrozilo zavádění omezení na ŽDC.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)
Kontakt: Andrea Sečkařová, e-mail: Seckarova@spravazeleznic.cz, tel: +420 972 623 446
Ing. Vladimír Šiške, e-mail: Siske@spravazeleznic.cz, tel: +420 602 411 586
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 09.06.2023 08:00
Datum zahájení: 23.05.2023 11:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: