Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: REM zahájení účtování od 01. 01. 2023
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění je zavedení funkcionality účtování přímých nákladů na objekty SAP REM od 1. 1. 2023. Detailní specifikace je uvedena v příloze č. 4a této výzvy - Specifikace plnění.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)
Kontakt: Mgr. Veronika Zajíčková
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zakázka v DNS zahájená výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 18.10.2022 09:00
Datum zahájení: 04.10.2022 09:13
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: