Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Vypracování projektové dokumentace na opravu zabezpečovacích zařízení na trati Tišnov - Žďár nad Sázavou
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Akce je navržena za účelem zvýšení bezpečnosti provozu drážní dopravy na trati 251.
Vypracování projektové dokumentace na opravu zabezpečovacích zařízení na trati Tišnov - Žďár nad Sázavou bude zahrnovat opravu stávajícího zabezpečovacího zařízení železniční stanice Nové Město na Moravě, náhradu zastaralých prvků zabezpečovacího zařízení – zajištění bezpečného provozu a opravu přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 58,310 (P7041).
Místo plnění: Kraj Vysočina
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)
Kontakt: Andrea Sečkařová, e-mail: Seckarova@spravazeleznic.cz, tel: +420 972 623 446
Ing. Václav Mrtka, e-mail: Mrtka@spravazeleznic.cz, tel: +420 725 515 537
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: mimo režim ZZVZ
Druh zadávacího řízení: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 03.10.2022 08:00
Datum zahájení: 19.09.2022 16:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):