Zadávací dokumentace

Zadávací řízení: Zimní údržba a odstraňování sněhu u ST 2020-2022

Informace o dokumentu

Název: Zimní údržba a odstraňování sněhu u ST 2020-2022, Změna č.1 zadávací dokumentace
Popis: Zadavatel Správa železnic, státní organizace Oblastní ředitelství Brno, na základě dotazu uchazeče týkajícího se obtížného prokazování kritérií technické kvalifikace v návaznosti na sněhové podmínky v posledních 3 letech, přehodnotil svůj požadavek a prodlužuje období, za které měl být předložen seznam významných služeb poskytnutých účastníkem veřejné zakázky z původních 3 roků na 5 let.

Tímto dochází ke změnám v již zveřejněné zadávací dokumentaci, a to ve Výzvě k podání nabídek č.j. 674/2021-SŽ-OŘ BNO-NPI čl. 5.1.4.2 odst. a) (soubor: Výzva k podání nabídek – ZD) nově na tento text:
a) seznam významných služeb poskytnutých za poslední 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, přičemž seznam významných služeb musí obsahovat alespoň 3 významné služby provedené na železniční dráze, jejichž předmětem bylo ruční odstraňování sněhu a ledu z výhybek, nástupišť, kolejí, ploch a komunikací v hodnotě min. 0,3 mil. Kč bez DPH za každou službu současně s doložením osvědčení prvotních objednatelů.
K sestavení seznamu významných služeb může dodavatel použít formulář, který je přílohou č. 3b Zadávací dokumentace

V návaznosti na výše uvedenou skutečnost (místo 3 roků nově 5 let) dochází ke změně i v textu Přílohy k prokázání technické kvalifikace. Původní soubor: Příloha 3b ZD - Formulář Čestné prohlášení - technická kvalifikace nahrazujeme souborem: Příloha 3b ZD - Formulář Čestné prohlášení - technická kvalifikace_ZMĚNA

Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají beze změn, lhůta pro podání nabídek se nemění.

Aktuální verze souboru

Jméno souboru: Dokument MS Word Příloha 3b ZD - Formulář Čestné prohlášení - technická kvalifikace_ZMĚNA.docx
Velikost: 35.14 KB
Aktuální verze souboru: 13.01.2021 16:13:36
Otisk MD5: a612d3be1f6f8f335aad2dfd42642800
Otisk SHA256: d764c10c841fcf13ae52d7675618516a026564e318b9a726f66a1a8789ae0128

Historie souboru

Datum Název Popis Typ dokumentu Jméno souboru Velikost
V 13.01.2021 16:13:36 Zimní údržba a odstraňování sněhu u ST 2020-2022, Změna č.1 zadávací dokumentace Zadavatel Správa železnic, státní organizace Oblastní ředitelství Brno, na základě dotazu uchazeče týkajícího se obtížného prokazování kritérií technické kvalifikace v návaznosti na sněhové podmínky v posledních 3 letech, přehodnotil svůj požadavek a prodlužuje období, za které měl být předložen seznam významných služeb poskytnutých účastníkem veřejné zakázky z původních 3 roků na 5 let.

Tímto dochází ke změnám v již zveřejněné zadávací dokumentaci, a to ve Výzvě k podání nabídek č.j. 674/2021-SŽ-OŘ BNO-NPI čl. 5.1.4.2 odst. a) (soubor: Výzva k podání nabídek – ZD) nově na tento text:
a) seznam významných služeb poskytnutých za poslední 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, přičemž seznam významných služeb musí obsahovat alespoň 3 významné služby provedené na železniční dráze, jejichž předmětem bylo ruční odstraňování sněhu a ledu z výhybek, nástupišť, kolejí, ploch a komunikací v hodnotě min. 0,3 mil. Kč bez DPH za každou službu současně s doložením osvědčení prvotních objednatelů.
K sestavení seznamu významných služeb může dodavatel použít formulář, který je přílohou č. 3b Zadávací dokumentace

V návaznosti na výše uvedenou skutečnost (místo 3 roků nově 5 let) dochází ke změně i v textu Přílohy k prokázání technické kvalifikace. Původní soubor: Příloha 3b ZD - Formulář Čestné prohlášení - technická kvalifikace nahrazujeme souborem: Příloha 3b ZD - Formulář Čestné prohlášení - technická kvalifikace_ZMĚNA

Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají beze změn, lhůta pro podání nabídek se nemění.
zadávací dokumentace - Příloha 3b ZD - Formulář Čestné prohlášení - technická kvalifikace_ZMĚNA.do cx 35.14 KB