Zadávací dokumentace

Zadávací řízení: Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic v obvodu Správy tratí Most

Informace o dokumentu

Název: Zadávací dokumentace k VZ 65021003
Popis: Součástí Zadávací dokumentace jsou tyto přílohy, které tvoří ve spojení se Zadávací dokumentací kompletní zadávací podmínky zadávacího řízení:

1. a)Specifikace předmětu dílčích smluv,
b)Formulář pro Cenovou nabídku
2. Všeobecné informace o dodavateli
3. Přílohy k prokázání kvalifikace
a) 3a - Formulář Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti
b) 3b - Formulář Čestné prohlášení k prokázání technické kvalifikace
c) 3c – Formulář Čestné prohlášení k prokázání ekonomické kvalifikace
d) 3d – Formulář Seznam odborného personálu
e) 3e – Formulář Profesní životopis
4. Rámcová dohoda včetně příloh:
a) 4a – Obchodní podmínky k rámcové dohodě
b) 4b – Formulář pro seznam poddodavatelů
c) 4c – Všeobecné technické podmínky zhotovení stavby
d) 4d – Zvláštní technické podmínky zhotovení stavby
5. Čestné prohlášení ve vztahu k zákonu o registru smluv
6. Údaje o společnosti dodavatelů podávajících nabídku společně
7. Čestné prohlášení ve vztahu k zakázaným dohodám
8. Analýza pracovních rizik v obvodu OŘ Ústí nad Labem
9. Mapa ST Most

Aktuální verze souboru

Jméno souboru: Archiv ZIP Zadávací dokumentace-Výzva_65021003.zip
Velikost: 8.68 MB
Aktuální verze souboru: 12.01.2021 10:13:05
Otisk MD5: 6e55526d3c1bb305050bf6a1c3f6ace8
Otisk SHA256: df62ac17fcad3911230cec9b8a5ce9844e0e676e2528221becaa66d870ee92cc

Historie souboru

Datum Název Popis Typ dokumentu Jméno souboru Velikost
V 12.01.2021 10:13:05 Zadávací dokumentace k VZ 65021003 Součástí Zadávací dokumentace jsou tyto přílohy, které tvoří ve spojení se Zadávací dokumentací kompletní zadávací podmínky zadávacího řízení:

1. a)Specifikace předmětu dílčích smluv,
b)Formulář pro Cenovou nabídku
2. Všeobecné informace o dodavateli
3. Přílohy k prokázání kvalifikace
a) 3a - Formulář Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti
b) 3b - Formulář Čestné prohlášení k prokázání technické kvalifikace
c) 3c – Formulář Čestné prohlášení k prokázání ekonomické kvalifikace
d) 3d – Formulář Seznam odborného personálu
e) 3e – Formulář Profesní životopis
4. Rámcová dohoda včetně příloh:
a) 4a – Obchodní podmínky k rámcové dohodě
b) 4b – Formulář pro seznam poddodavatelů
c) 4c – Všeobecné technické podmínky zhotovení stavby
d) 4d – Zvláštní technické podmínky zhotovení stavby
5. Čestné prohlášení ve vztahu k zákonu o registru smluv
6. Údaje o společnosti dodavatelů podávajících nabídku společně
7. Čestné prohlášení ve vztahu k zakázaným dohodám
8. Analýza pracovních rizik v obvodu OŘ Ústí nad Labem
9. Mapa ST Most
zadávací dokumentace - Zadávací dokumentace-Výzva_65 021003.zip 8.68 MB