Overview of public contracts in state receipt of tenders

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
Přeprava zásilek 2021 - 2022
not under the Act regime Receipt of tenders 21.07.2021 04.08.2021 08:00
Revitalizace trati Horažďovice předměstí (mimo) – Sušice (včetně)
above-the-threshold Receipt of tenders 21.07.2021 24.08.2021 10:00
Sběr, využívání a odstraňování směsného komunálního, tříděného a biologicky rozložitelného odpadu u OŘ Ostrava
not under the Act regime Receipt of tenders 21.07.2021 06.08.2021 09:00
Dodávky bund stejnokrojových - 2021
not under the Act regime Receipt of tenders 21.07.2021 23.08.2021 09:00
Dodávky pracovní obuvi - 2021
not under the Act regime Receipt of tenders 21.07.2021 23.08.2021 09:30
Odvoz a likvidace dřevěných pražců v obvodu OŘ Ústí nad Labem
not under the Act regime Receipt of tenders 21.07.2021 03.08.2021 09:00
Oprava havarijního stavu náspu Lidečko km 20,600 – 20,825 – trakční vedení
not under the Act regime Receipt of tenders 20.07.2021 02.08.2021 09:00
Brno Kounicova ADM – zastínění oken
not under the Act regime Receipt of tenders 20.07.2021 05.08.2021 09:00
Dopravní a provozní pracoviště Správy železnic v obvodu OŘ Brno – umístění klimatizačních jednotek
not under the Act regime Receipt of tenders 20.07.2021 02.08.2021 09:00
Dodávka neproměnných návěstidel – traťových značek
not under the Act regime Receipt of tenders 20.07.2021 02.08.2021 08:30
Doplnění závor na přejezdech P155 a P157 trati Karlovy Vary dolní nádraží - Potůčky st. hr.
not under the Act regime Receipt of tenders 20.07.2021 02.08.2021 09:00
Implementace ETCS L1 LS Regional Havlíčkův Brod - Humpolec
not under the Act regime Receipt of tenders 19.07.2021 04.08.2021 10:00
ČD Brno - 1. část odstavného nádraží, I. etapa (náhradní výsadby dřevin)
not under the Act regime Receipt of tenders 15.07.2021 02.08.2021 11:00
Oprava sociálních zařízení v obvodu OŘ Ústí n. L. - akce BOZP 2021
not under the Act regime Receipt of tenders 14.07.2021 02.08.2021 10:00
Zvýšení trakčního výkonu TNS Balabenka
not under the Act regime Receipt of tenders 14.07.2021 02.08.2021 09:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4  ››