Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka štěpkovače dřevní hmoty za vozidlo
Odesílatel Lucie Křehlíková
Organizace odesílatele Správa železnic, státní organizace [IČO: 70994234]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.06.2021 14:53:14
Předmět Výzva k podání nabídek + Zadávací dokumentace VZ 65021064

Výzva k podání nabídek + Zadávací dokumentace VZ 65021064


Přílohy
- Zadávací dokumentace + Výzva 65021064.zip (695.01 KB)