Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka štěpkovače dřevní hmoty - pásový
Odesílatel Lucie Křehlíková
Organizace odesílatele Správa železnic, státní organizace [IČO: 70994234]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.06.2021 14:30:33
Předmět Výzva k podání nabídek + Zadávací dokumentace VZ 65021065

Výzva k podání nabídek + Zadávací dokumentace VZ 65021065


Přílohy
- Zadávací dokumentace + Výzva 65021065.zip (627.74 KB)