Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Kontroly, zkoušky, údržba a opravy hasicích přístrojů a požárně bezpečnostních zařízení
Odesílatel Lucie Křehlíková
Organizace odesílatele Správa železnic, státní organizace [IČO: 70994234]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.05.2021 13:55:34
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den,
v reakci na dotaz účastníka informujeme, že bude v nejbližší době vydána Dodatečná INFORMACE č. 1 k Zadávací dokumentaci a s ní zároveň dojde k novému prodloužení lhůty pro podání nabídek. Z tohoto důvodu prozatím prodlužujeme lhůtu pro podání nabídek do 19. 05. 2021.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem
Křehlíková