Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dopravní a provozní pracoviště Správy železnic v obvodu OŘ Brno - umístění klimatizačních jednotek na pracoviště se zaměstnanci Správy železnic – vypracování PD
Odesílatel Elena Gregorová
Organizace odesílatele Správa železnic, státní organizace [IČO: 70994234]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.05.2021 13:30:18
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Odpověď na dotaz uchazeče:
Projektové dokumentace elektrických zařízení budov, pokud nějaká jsou, jsou dochovaná původní z doby vzniku, v papírové podobě, ne vždy úplná a aktualizovaná. Z tohoto důvodu Vám nemáme co předložit k vytvoření nové projektové dokumentace pro instalaci klimatizací.

Správa elektro používá pro svou potřebu zjednodušené provozní dokumentace rozvodů nn, kde jsou revizní zprávy, zjednodušená schémata rozvaděčů, bloková schémata rozvodů ve stanicích, včetně venkovních objektů. Zde nejste schopni najít co požadujete.

V budovách je celá řada rozvaděčů a nelze dopředu říct, kde a jaká úprava stávajícího rozvaděče bude třeba. Projektová dokumentace elektro musí vyjít vždy z místního šetření, dle rozsahu instalovaných zařízení, požadovaných příkonů a umístění na budově při dodržení bezpečných vzdáleností odstupů od hromosvodu, apod.
Z toho plyne, že nelze dopředu určit rozsah potřebných elektroinstalačních prací.

Původní zpráva

Datum 06.05.2021 15:20:51
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení, děkujeme za odpovědi. V kontextu vaší odpovědi na náš dotaz č. 2 prosíme o doplnění ZD o schémata rozvodů nn jednotlivých budov nebo alespoň o informaci, že tato schémata budou zpracovateli dokumentace předána.