Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava nástupišť v obvodu ST Zlín
Odesílatel Václav Škopík
Organizace odesílatele Správa železnic, státní organizace [IČO: 70994234]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.04.2021 08:35:00
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky


Přílohy
- Výzva k podání nabídky.pdf (16.17 MB)