Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nákup elektromateriálu pro běžnou údržbu v obvodu OŘ Ústí nad Labem
Odesílatel Lucie Křehlíková
Organizace odesílatele Správa železnic, státní organizace [IČO: 70994234]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.04.2021 13:24:02
Předmět Výzva k podání nabídek + Zadávací dokumentace VZ 65021037

Výzva k podání nabídek + Zadávací dokumentace VZ 65021037


Přílohy
- Zadávací dokumentace + Výzva 65021037.zip (815.17 KB)