Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava rozvodů elektrické energie v žst. Děčín hl.n.
Odesílatel Lucie Křehlíková
Organizace odesílatele Správa železnic, státní organizace [IČO: 70994234]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.02.2021 07:04:49
Předmět Výzva k podání nabídky + Zadávací dokumentace VZ 65021013

Výzva k podání nabídky + Zadávací dokumentace VZ 65021013


Přílohy
- Zadávací dokumentace + Výzva 65021013.zip (18.74 MB)