Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oprava a revize klimatizací v obvodu Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Odesílatel Lucie Křehlíková
Organizace odesílatele Správa železnic, státní organizace [IČO: 70994234]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.02.2021 14:03:51
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den,
zasíláme odpověď na dotaz účastníka. Lhůta pro podání nabídek zůstává stejná.
DOTAZ:
Dobrý den, tímto zasíláme žádost o vysvětlení v příloze 1a jednotkový ceník máte položku Vlastní spotřeba akumulátory UPS 12V/7,2ah - gelový s životností min. 5let. Tato položka s klimatizacemi nijak nesouvisí. Žádáme o vysvětlení.
ODPOVĚĎ:
Jedná se o administrativní chybu v příloze 1a ZD - Jednotkový ceník, položka je zde uvedena navíc. Formulář pro cenovou nabídku však tvoří příloha 1b ZD – Položkový soupis prací, která touto chybou není dotčena a neovlivní tak hodnocení nabídek.

Tímto se omlouváme za chybu a děkujeme za pochopení.

S pozdravem
Křehlíková