Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oprava a revize klimatizací v obvodu Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Odesílatel Lucie Křehlíková
Organizace odesílatele Správa železnic, státní organizace [IČO: 70994234]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.01.2021 12:35:22
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den,
zasíláme odpověď na dotaz účastníka.

DOTAZ:
Dobrý den,
máme dotaz na dopravné.
V ceně pravidelného servisu, oprav a instalací není uvedeno žádné dopravné. Vzhledem k velikosti celého regionu je to položka, která výrazně ovlivňuje cenu. Máme cenu dopravného zahrnou to hodinové sazby, jednotkového servisu i jednotkové montáže nových zařízení?

ODPOVĚĎ:
V Zadávací dokumentaci v příloze č. 1 ZD - Specifikace předmětu dílčích smluv, konkrétně v čl. A.3 Plnění a realizace dílčích veřejných zakázek, je uvedeno: Doprava na pravidelné kontroly, revize, prohlídky, zkoušky a opravy všech zařízení bude zahrnuta v ceně položek.

S pozdravem
Křehlíková