Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oprava a revize klimatizací v obvodu Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Odesílatel Lucie Křehlíková
Organizace odesílatele Správa železnic, státní organizace [IČO: 70994234]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.01.2021 13:54:30
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den,

v návaznosti na dotaz účastníka zasíláme Informaci č. 1 přílohou. Lhůta pro podání nabídek zůstává stejná.

S pozdravem
Křehlíková


Přílohy
- INFORMACE Č. 1 (VYSVĚTLENÍ ZD) k VZ 65021005.pdf (227.96 KB)