Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Libina (mimo)
Odesílatel Kateřina Lacigová
Organizace odesílatele Správa železnic, státní organizace [IČO: 70994234]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.01.2021 12:41:57
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- Vysvětlení, změna, doplnění ZD č. 1_Šumperk-Libina_TPI.zip (1.12 MB)