Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Revize UTZ elektrických a el. spotřebičů v obvodu OŘ Olomouc
Odesílatel Václav Škopík
Organizace odesílatele Správa železnic, státní organizace [IČO: 70994234]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.01.2021 11:40:02
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky


Přílohy
- Výzva k podání nabídky.pdf (2.71 MB)