Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic v obvodu Správy tratí Most
Odesílatel Lenka Koštířová
Organizace odesílatele Správa železnic, státní organizace [IČO: 70994234]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.01.2021 10:09:16
Předmět Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky


Přílohy
- 2_0 Výzva k podání nabídek_65021003.pdf (6.20 MB)