Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Odstranění dřevěných pražců v obvodu OŘ Olomouc
Odesílatel Václav Škopík
Organizace odesílatele Správa železnic, státní organizace [IČO: 70994234]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.11.2020 07:33:06
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky


Přílohy
- Výzva k podání nabídky.pdf (4.66 MB)