Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Osvědčení o licenci strojvedoucího
Odesílatel Dagmar Strnadová
Organizace odesílatele Správa železnic, státní organizace [IČO: 70994234]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.11.2020 14:49:06
Předmět Osvědčení o licenci strojvedoucího

Dobrý den,
dnešním dnem zahajujeme zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku a tímto vyzýváme zájemce k podání nabídky na tuto zakázku.
Celá zadávací dokumentace včetně příloh je zveřejněna v oddíle "Zadávací dokumentace".
S pozdravem
D. Strnadová


Přílohy
- 72546-2020-SZ-GR-O8_Vyzva+k+podani+nabidky+-++Osvedceni+o+licenci+strojvedouciho_4.pdf (1.79 MB)