Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oprava trati v úseku Nová Paka – Stará Paka
Odesílatel Markéta Suchá
Organizace odesílatele Správa železnic, státní organizace [IČO: 70994234]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.10.2020 09:10:48
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Tímto zveřejňujeme vysvětlení a změnu ZD a byla přidána opravená část ZD. Zároveň dochází ke změně lhůty pro podání nabídky, a to na 5. 11. 2020 do 8:00 hod.


Přílohy
- Vysvětlení, doplnění, změna č. 1 - zverejneni.pdf (234.02 KB)