Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Provedení revizní opravy REV na MUV 74.1 - 008
Odesílatel Václav Škopík
Organizace odesílatele Správa železnic, státní organizace [IČO: 70994234]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.10.2020 07:23:15
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky


Přílohy
- Výzva k podání nabídky.pdf (231.40 KB)