Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zřízení společného datového prostředí (Common Data Environment – CDE) v rámci implementace BIM
Odesílatel Petra Engelová
Organizace odesílatele Správa železnic, státní organizace [IČO: 70994234]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.10.2023 17:00:28
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1_CDE.pdf (96.11 KB)