Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nákup barvy pro vodorovné dopravní značení 2023-2025
Odesílatel Aneta Měřínská
Organizace odesílatele Správa železnic, státní organizace [IČO: 70994234]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.06.2023 14:56:40
Předmět Změna zadávací dokumentace

Dodatečná informace č.1


Přílohy
- Dodatečná informace na základě vzneseného dotazu.pdf (156.53 KB)
- Příloha 1a ZD - Nabídkový ceník.xlsx (14.20 KB)
- Příloha 1b ZD - Jednotkový ceník.xlsx (13.36 KB)
- Příloha 4 ZD - Rámcová dohoda.docx (57.02 KB)