Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oprava výhybek č. 115 - 122 v žst. Brno jih
Odesílatel Andrea Sečkařová
Organizace odesílatele Správa železnic, státní organizace [IČO: 70994234]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.05.2023 09:57:56
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 2 uchazeče:
Předchozí dotaz se netýkal délky jednotlivých LIS, tyto délky jsou nám známy. Žádáme zadavatele o doplnění informací o asymetrii těchto jednotlivých LIS. U asymetrických LIS není odizolovaný styk ve středu LIS, ale je posunut na nějakou ze stran – žádáme o poskytnutí těchto délek.

Odpověď zadavatele:
V předchozí odpovědi bylo zmíněno, že se jedná o všechny LIS symetrické. V položkách soupisu jsou nazvány jako asymetrické, protože pro dlouhé LISy neexistuje v ceníku UOŽI potřebná položka pro symetrické LISy. Uchazeč tedy nacení všechny LISy jako symetrické, tak jak budou následně dodány a vloženy.