Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Obvod SPS Ústí nad Labem - opravy vnitřních prostor NB - pracoviště provozovatele dráhy, dopravců a nájemců
Odesílatel Radka Harvanová
Organizace odesílatele Správa železnic, státní organizace [IČO: 70994234]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.03.2023 13:48:47
Předmět Výzva k podání nabídek, VZ 65023020

Výzva k podání nabídek, VZ 65023020


Přílohy
- 00 Výzva k podání nabídek.pdf (478.33 KB)