Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Údržba nižší zeleně v obvodu OŘ UNL 2023
Odesílatel Veronika Vondráková
Organizace odesílatele Správa železnic, státní organizace [IČO: 70994234]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.03.2023 12:28:44
Předmět Výzva k podání nabídky VZ 65023019

Výzva k podání nabídky VZ 65023019


Přílohy
- 2_0 Výzva k podání nabídek 65023019_p.pdf (461.55 KB)