Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Revize 2 vozů Uk
Odesílatel Elena Gregorová
Organizace odesílatele Správa železnic, státní organizace [IČO: 70994234]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.11.2022 12:54:02
Předmět Upřesnění zadávací dokumentace

Zadavatel upravuje bod 4.2 Zadávací dokumentace takto:
Místem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody je areál Zhotovitele (dopravu vozů zajistí Zhotovitel).