Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ UNL 2022-2024
Odesílatel Lucie Křehlíková
Organizace odesílatele Správa železnic, státní organizace [IČO: 70994234]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.11.2022 13:14:35
Předmět Výzva k podání nabídky VZ 65022066

Výzva k podání nabídky VZ 65022066


Přílohy
- Výzva k podání nabídek VZ 65022066.pdf (481.61 KB)