Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Vypracování projektové dokumentace na opravu zabezpečovacích zařízení na trati Tišnov - Žďár nad Sázavou
Odesílatel Roman Petříček
Organizace odesílatele Správa železnic, státní organizace [IČO: 70994234]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.09.2022 10:59:39
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Odpověď zadavatele:
Vzhledem k rozsahu požadované projektové dokumentace a návaznosti na stávající zabezpečovací zařízení zadavatel uvedenou kvalifikaci TZE dle předpisu SŽ Zam1 požaduje. Zadavatel nedisponuje zaměstnancem s uvedenou zkouškou. Při vlastní realizaci opravné práce bude zadavatel spolupracovat a řešit případné nedostatky ve spolupráci s projektantem. Zadavatel tedy nemění požadavky na prokázání profesní způsobilosti ve Výzvě k podání nabídky.

Ing. Roman Petříček

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Brno

Vedoucí odboru
odbor veřejných zakázek

Kounicova 688/26, 611 43 Brno
T 972 626 018
M 724 106 238
E petricek@spravazeleznic.cz
spravazeleznic.cz

Nedílnou součástí této zprávy je právní doložka, jejíž plné znění naleznete na adrese www.spravazeleznic.cz/dolozka

Původní zpráva

Datum 22.09.2022 15:31:08
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,

Účastník by tímto chtěl požádat o vysvětlení zadávací dokumentace:

ve Výzvě v článku 5.3. Splnění profesní způsobilosti je pod bodem h) uveden požadavek k předložení osvědčení o odborné způsobilosti jednoho pracovníka dle předpisu SŽ Zam1:TZE. Dle předpisu SŽ Zam1 toto osvědčení opravňuje k:
- provádění revizí, prohlídek a zkoušek určeného technického zařízení dle vyhlášky č. 100/1995 Sb., § 1, odst. 4 a/nebo
- provádění revizí dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., § 9.
Toto osvědčení je dle názoru Účastníka vztaženo k realizačním zakázkám a tato zakázka se týká projekčních prací.

Dotaz č. 1:
Upraví Zadavatel ve výše uvedeném smyslu požadavky na prokázání profesní způsobilosti?

Děkujeme Vám.

S pozdravem,