Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zdvoukolejnění trati odb. Spořilov - Praha-Zahradní Město
Odesílatel Jana Klomfarová
Organizace odesílatele Správa železnic, státní organizace [IČO: 70994234]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.08.2022 13:17:41
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 1


Přílohy
- Vysvětlení změny a doplnění zadávací dokumentace - Spořilov_Dodatek č. 1_podepsáno.pdf (188.46 KB)