Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Ústí nad Labem ADM Vojtěšská – oprava (obvodový plášť)
Odesílatel Radka Harvanová
Organizace odesílatele Správa železnic, státní organizace [IČO: 70994234]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.06.2022 08:56:54
Předmět Výzva k podání nabídek, VZ 65022031

Výzva k podání nabídek, VZ 65022031


Přílohy
- Díl 1 Výzva k podání nabídek_podepsaná.pdf (620.54 KB)