Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava geometrických parametrů koleje 2022 u ST Ústí nad Labem
Odesílatel Veronika Vondráková
Organizace odesílatele Správa železnic, státní organizace [IČO: 70994234]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.05.2022 12:48:38
Předmět Výzva k podání nabídky VZ 65022027

Výzva k podání nabídky VZ 65022027


Přílohy
- Výzva k podání nabídek VZ 65022027_p.pdf (494.93 KB)