Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nákup tuhých paliv pro spalování v energetických zdrojích v obvodu OŘ Ústí nad Labem v období 2022/2023
Odesílatel Lucie Křehlíková
Organizace odesílatele Správa železnic, státní organizace [IČO: 70994234]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.01.2022 08:18:04
Předmět Výzva k podání nabídky 65022002

Výzva k podání nabídky 65022002


Přílohy
- Výzva k podání nabídek 65022002.pdf (306.99 KB)