Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Ústí nad Labem pro rok 2022
Odesílatel Veronika Vondráková
Organizace odesílatele Správa železnic, státní organizace [IČO: 70994234]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.01.2022 09:08:04
Předmět Objasnění zadávací dokumentace

Dobrý den,
níže zasílám objasnění Zadávací dokumentace, na základě dotazu uchazeče:

Dotaz uchazeče:
Po prostudování zadávací dokumentace prosíme o upřesnění bodu 12.3 definujícího předložení nabídky dle zadané struktury, ze které vyplývá, že Návrh smlouvy na plnění této veřejné zakázky, zpracovaný dle instrukcí obsažených v této Výzvě, tedy doplněný co do jeho těla a co do jeho přílohy č. 6 a 8, zbylé přílohy součástí návrhu smlouvy být nemusí, budou připojeny zadavatelem před podpisem smlouvy.‘ požadujete zařadit 2x jako druhý v pořadí a následně jedenáctý v pořadí. Máme tomu rozumět tak, že Návrh smlouvy požadujete 2X nebo jde o nesrovnalost a stačí jej dodat 1x?

Odpověď zadavatele:
Z důvodu administrativní chyby, došlo k duplicitě odrážky v bodě 12.3 (konkrétně odrážka 2. a 11.):
Návrh smlouvy na plnění této veřejné zakázky, zpracovaný dle instrukcí obsažených v této Výzvě, tedy doplněný co do jeho těla a co do jeho přílohy č. 6 a 8, zbylé přílohy součástí návrhu smlouvy být nemusí, budou připojeny před podpisem smlouvy.

Do předkládané nabídky požadujeme zařadit pouze 1x Návrh smlouvy.

Děkujeme za pochopení.
S pozdravem,
Ing. Veronika Vondráková