Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Ústí nad Labem pro rok 2022
Odesílatel Veronika Vondráková
Organizace odesílatele Správa železnic, státní organizace [IČO: 70994234]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.01.2022 12:48:39
Předmět Výzva k podání nabídky VZ 65022001

Výzva k podání nabídky VZ 65022001


Přílohy
- Výzva k podání nabídek VZ 65022001_p.pdf (455.63 KB)