Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nákup kancelářských křesel
Odesílatel Veronika Vondráková
Organizace odesílatele Správa železnic, státní organizace [IČO: 70994234]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.11.2021 13:53:24
Předmět Výzva k podání nabídky VZ 65021120

Výzva k podání nabídky VZ 65021120


Přílohy
- Výzva k podání nabídky VZ 65021120_p.pdf (267.19 KB)