Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Obsluha MVTV v obvodu Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Odesílatel Lucie Křehlíková
Organizace odesílatele Správa železnic, státní organizace [IČO: 70994234]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.10.2021 14:17:20
Předmět Výzva k podání nabídky + Zadávací dokumentace VZ 65021109

Výzva k podání nabídky + Zadávací dokumentace VZ 65021109


Přílohy
- Zadávací dokumentace a Výzva 65021109.zip (2.50 MB)