Contract: Zajištění vývozu a likvidace obsahu žump, jímek a septiků objektů ve správě OŘ Ostrava - 2024/2025 - oblast Karvinsko

Contract information

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 13990
System number: P23V00001610
Contracting authority registration number: 63523200
Date of commence: 21.11.2023
Tender submit to: 04.12.2023 09:00

Title, type and description of contract

 • Title: Zajištění vývozu a likvidace obsahu žump, jímek a septiků objektů ve správě OŘ Ostrava - 2024/2025 - oblast Karvinsko
 • Contract type: Services
 • Contract for the framework agreement.

Brief subject description:
Předmětem dílčích veřejných zakázek je zajištění vývozu a likvidace obsahu žump, septiků a akumulačních jímek u pozemních objektů ve správě OŘ Ostrava, oblast Karvinsko, v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 100/1995 Sb.

Jedná se o čerpání a odvoz odpadních vod ze septiků a bezodtokových jímek (žump) speciálními kanalizačními vozy, jejich likvidaci příslušnou ČOV, včetně manipulace a dalších příslušejících úkonů, vše dle příslušné legislativy na úseku nakládání s vodami.

Jedná se o zadávací řízení na uzavření rámcové dohody.

Bližší specifikace předmětu plnění dílčích zakázek je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: 210 676 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Oblastní ředitelství Ostrava
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance