Public contract: Rekonstrukce žst. Čáslav

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 12655
System number: P23V00000286
Contracting authority registration number: 61822201
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2023-009099
Date of commence: 01.03.2023
Tender submit to: 03.04.2023 10:30

Title, type and description of public contract

 • Title: Rekonstrukce žst. Čáslav
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem Díla „Rekonstrukce žst. Čáslav“ je zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, zpracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání stavebního povolení a zhotovení Projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro výběrové řízení na zhotovení stavby. Dále je součástí díla zajištění výkonu Autorského dozoru při zhotovení stavby a činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 48 965 566 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Stavební správa západ
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance