Contract: Nákup přenosných obrysových světel pro OŘ Praha 2023

Contract information

procurement procedure phase Receipt of tenders
Contractors can submit tenders (all or invited participants only according to the procurement procedure)
DBID: 12456
System number: P23V00000087
Contracting authority registration number: 64523007
Date of commence: 20.01.2023
Tender submit to: 01.02.2023 08:00

Title, type and description of contract

 • Title: Nákup přenosných obrysových světel pro OŘ Praha 2023
 • Contract type: Supplies

Brief subject description:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je nákup přenosné světelné návěsti, povinného vybavení kolejového vozidla obrysovými světly, a splnění upravených podmínek novelizovaného předpisu SŽ D2, zejména článku 30 – Umisťování návěsti „Začátek vlaku“.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: N/A

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Oblastní ředitelství Praha
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses