Contract: Oprava mostu v km 1,611 na trati Litovel - Senice - PD

Contract information

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 11823
System number: P22V00000664
Contracting authority registration number: 63522074
Date of commence: 04.08.2022
Tender submit to: 12.08.2022 09:00

Title, type and description of contract

 • Title: Oprava mostu v km 1,611 na trati Litovel - Senice - PD
 • Contract type: Services

Brief subject description:
Zhotovení a projednání projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby, řešící opravu železničního mostu v km 1,611 na trati Litovel – Senice, včetně stavebně technického průzkumu, inženýrské činnosti (veřejnoprávní projednání), a včetně podání žádosti o vydání stavební povolení a jeho zajištění. Jedná se o jednostupňovou projektovou dokumentaci.

Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: N/A

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Oblastní ředitelství Ostrava
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance