Contract: Chotyně zast. – oprava (střešní konstrukce) – PD

Contract information

procurement procedure phase Cancelled (archived)
Contract/contest was canceled.
DBID: 11813
System number: P22V00000654
Contracting authority registration number: 64022044
Date of commence: 02.08.2022
Tender submit to: 15.08.2022 08:00

Title, type and description of contract

 • Title: Chotyně zast. – oprava (střešní konstrukce) – PD
 • Contract type: Services

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky je vyhotovení projektové dokumentace pro následné zadání veřejné zakázky, která bude splňovat podmínku řádného a jednoznačného zadání pro opravu zastávky v žst. Chotyně spočívající především v opravě střešní krytiny, klempířských prvků, komínu, hromosvodu, dřevěných částí objektu, výplní otvorů, fasády, orientačního systému a zpevněných ploch.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: N/A

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Oblastní ředitelství Hradec Králové
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses