Contract: Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl.n.

Contract information

procurement procedure phase Evaluation
Evaluation is running.
DBID: 11582
System number: P22V00000423
Contracting authority registration number: 61822064
Date of commence: 12.05.2022
Tender submit to: 24.05.2022 09:00

Title, type and description of contract

 • Title: Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl.n.
 • Contract type: Services

Brief subject description:
Předmětem Díla „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl.n.“ je:
a) Zhotovení Aktualizace projektové dokumentace pro stavební povolení, která specifikuje předmět Díla v takovém rozsahu, aby ji bylo možno projednat ve stavebním řízení, získat pravomocné povolení změny stavby před dokončením, včetně notifikace autorizovanou osobou, zajištění výkonu činností koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy včetně zpracování plánu BOZP na staveništi a manuálu údržby.
b) Zpracování a podání žádosti o vydání povolení změny stavby před dokončením dle zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení změny stavby před dokončením. Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci (v případě odevzdání neúplné žádosti, přerušení z důvodů chybějících nebo vadně zpracovaných podkladů se jedná o vadu Díla).
c) Zhotovení Aktualizace projektové dokumentace pro provádění stavby, která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro zhotovení stavby.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: N/A
  Zadavatel stanovuje závaznou zadávací podmínku tak, že částka 10 200 000,- Kč je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (bez DPH), a to pod sankcí vyloučení z další účasti ve výběrovém řízení.

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Stavební správa západ
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses