Contract: Nákup silnoproudého materiálu 2022/2023

Contract information

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 11581
System number: P22V00000422
Contracting authority registration number: 63522043
Date of commence: 12.05.2022
Tender submit to: 24.05.2022 10:00

Title, type and description of contract

 • Title: Nákup silnoproudého materiálu 2022/2023
 • Contract type: Supplies
 • Contract for the framework agreement.

Brief subject description:
Nákup a dodávka běžného drobného elektromateriálu pro vlastní údržbu a drobné opravy zařízení elektrotechniky a zařízení sdělovací a zabezpečovací techniky za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty v rámci Oblastního ředitelství Ostrava.

Jedná se o zadávací řízení na uzavření rámcové dohody.

Bližší specifikace předmětu plnění dílčích zakázek je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: 7 800 000 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Oblastní ředitelství Ostrava
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance