Contract: Doplnění závor na přejezdu v km 32,168 (P5221) a rekonstrukce PZM v km 33,331 (P5222) v obvodu žst. Smiřice

Contract information

procurement procedure phase Evaluation
Evaluation is running.
DBID: 11578
System number: P22V00000419
Contracting authority registration number: 61721283
Date of commence: 10.05.2022
Tender submit to: 23.05.2022 10:00

Title, type and description of contract

 • Title: Doplnění závor na přejezdu v km 32,168 (P5221) a rekonstrukce PZM v km 33,331 (P5222) v obvodu žst. Smiřice
 • Contract type: Works

Brief subject description:
Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.
Předmětem stavby je na přejezdu P5221 výstavba nového přejezdového zabezpečovacího zařízení – PZS kategorie 3ZBI s celými závorami a instalace nových výstražníků.
Dále bude provedena na přejezdu P5222 výstavba nového přejezdového zabezpečovacího zařízení – PZS kategorie PZS 3ZBI s celými závorami, instalace nových výstražníků a výstavba nového technologického objektu.

Procedure type, estimated value

 • Procedure: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Contract regime: not under the Act regime
 • Estimated value: N/A
  Zadavatel stanovuje závaznou zadávací podmínku tak, že částka
  18 077 157,- Kč je nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou (bez DPH), a to pod sankcí vyloučení z další účasti ve výběrovém řízení.

Place of performance

 • Královéhradecký kraj

Contracting authority

 • Official name: Správa železnic, státní organizace
 • CRN: 70994234
 • Postal address:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Name of the department: Stavební správa východ
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2020-000638

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses